вземане

юр. claim
вземания receipts, takings
* * *
взѐмане,
ср., -ия юр., фин. claim; \вземанее на проба sampling; \вземанеия receipts, takings; accounts receivable; \вземанеия и задължения claims and liabilities; изискуемо \вземанее existing claim; събиране на \вземанеия фин. collections.
* * *
collection; levy{`levi}
* * *
1. вземания receipts, takings 2. юр. claim

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • вземане под внимание — словосъч. съображение, фактор, съобразяване, вземане предвид …   Български синонимен речник

 • вземане предвид — словосъч. съображение, фактор, съобразяване, вземане под внимание …   Български синонимен речник

 • вземане-даване — същ. търговия, алъш вериш, размяна същ. сметки, продажби същ. отношения, връзки, близост …   Български синонимен речник

 • съображение — същ. довод, мотив, аргумент, причина, основание, резон същ. мисъл, идея, план същ. претекст, предлог, повод, подбуда същ. фактор, съобразяване, вземане предвид, вземане под внимание …   Български синонимен речник

 • съобразяване — същ. съображение, фактор, вземане предвид, вземане под внимание …   Български синонимен речник

 • фактор — същ. деятел, агент, двигател същ. причина, условие, причинител същ. главен, важен, влиятелен, авторитетен, властен същ. въздействие, средство, сила същ. съображение, съобразяване, вземане предвид, вземане под внимание …   Български синонимен речник

 • алъш-вериш — нар. търговия, вземане даване, размяна, оборот, стокообмен, продажби, сметки нар. връзки, общуване …   Български синонимен речник

 • обмен — същ. обмяна, търговия, вземане даване, размяна, продажба, стокообмен, стокооборот, алъш вериш същ. смяна, замяна …   Български синонимен речник

 • обмисляне — същ. обсъждане, размишление, промишление, промисляне, разсъждение, размисляне, обмяна на мисли, разглеждане, вземане в съображение, анализиране, съобразяване същ. разискване, коментиране, тълкуване, разбор същ. съвещание …   Български синонимен речник

 • обмяна — същ. обмен, търговия, вземане даване, размяна, продажба, стокообмен, стокооборот, алъш вериш същ. смяна, замяна …   Български синонимен речник

 • разчет — същ. сметка, равносметка същ. пресмятане, вземане предвид, съобразяване, предположение, план …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.